miércoles, 21 de abril de 2010

Campanes de Hessen


1

Foren arrencades
les campanes velles
dels cloquers de Hessen

i els batalls imperfectes
dringaren asimètrics
en l’aire corromput
del riu i dels carrers,
en paraments de marbre
i en voltes de canó.


del poemari
Mètrica en un entorn discret

No hay comentarios:

Publicar un comentario