martes, 20 de abril de 2010

Els boababs de Miramar

Ara sembla que ja no hi ha res a fer, el volum edificat que embolica els antics estudis de televisió a Miramar creix i creix, es veu de tot arreu, està canviant de forma amenaçadora amb sobergueria i arrogància el perfil de Montjuïc, i de l’antic edifici no queda res més que uns arquets. Tot això és greu però encara ho és més l’apropiament de l’espai públic per a usos privats amb el consentiment de les administracions. S’està construint un hotel de luxe en un terreny que era d’equipaments i s’estan modificant els jardins públics que hi havien davant dels estudis de televisió per a servir d’esplanada on rebre els cotxes o “limousines” que arribaran al gran hotel. Ja no podrem seure a l’ombra dels vells boababs que hi havien al jardí del mirador de Miramar, ara quedaran -si queden- per servir de pinzellada natural en la foto de la façana de l’hotel.

Trobo a faltar algunes veus de denúncia, veus de d’agitadors culturals o urbanístics que sovint parlen però que encara no han dit res. Jo, però, m’afegeixo a aquells que són sensibles als furts de l’espai públic i que ja han denunciat amb més autoritat aquest atemptat arquitectònic i urbanístic i demano, amb la major responsabilitat civil, que no continueu amb la desfeta i sobretot que no em toqueu els boababs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario