martes, 20 de abril de 2010

Les Arenes

Han aturat les obres de reconstrucció de la plaça de Les Arenes. Després de tant d’esforç tècnic i dispendi econòmic sap greu de veure la construcció mig abandonada a mercè dels avatars de la crisi. Una vegada més, però, cal valorar l’aspecte positiu de la crisi, comprovar com la raó, ni que sigui econòmica, s’imposa i frena al despropòsit arquitectònic que amb tanta vanitat tècnica s’anava aixecant.

Ara esperarem que la crisi vagi aturant a poc a poc aquests projectes arquitectònics que només són fruit de la ostentació de les corporacions o institucions que els encarreguen, i de la petulància d’uns projectistes que han convertit l’arquitectura en un espectacle allunyat del seu objectiu primordial que és el de construir l’habitat de l’home sota els principis de la racionalitat i la bellesa.


Publicat a l’AVUI
març 2009

No hay comentarios:

Publicar un comentario